All modules - Serbian

UI Translations

94% (516835/9772/18657)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Default (94% translated)
accerciser gnome-3-12 100
100%  221        
accerciser gnome-3-14 100
100%  221        
accerciser gnome-3-22 100
100%  224        
accerciser master 99
 99%  227   1    
AccountsService master 0
 0%          12
Превод није био потврђен. Сада сам прегледао превод и потврдио, надам се ...
adwaita-icon-theme gnome-3-12 100
100%   2        
adwaita-icon-theme gnome-3-14 100
100%   2        
adwaita-icon-theme gnome-3-16 100
100%   2        
adwaita-icon-theme gnome-3-18 100
100%   2        
aisleriot master 97
 97%  670  10   6
aisleriot gnome-3-12 100
100%  654        
aisleriot gnome-3-14 100
100%  656        
aisleriot gnome-3-16 100
100%  656        
aisleriot gnome-3-18 100
100%  679        
aisleriot gnome-3-20 100
100%  679        
alacarte master 95
 95%   20       1
alleyoop master 100
100%  120        
almanah master 100
100%  143        
Translated 2015-12-20T11:07:34Dec. 20, 2015
amtk master 100
100%   3        
anjuta master 100
100%  2062        
anjuta gnome-3-12 100
100%  2057        
anjuta gnome-3-14 100
100%  2059        
anjuta gnome-3-16 100
100%  2059        
anjuta gnome-3-18 100
100%  2059        
anjuta gnome-3-20 100
100%  2059        
anjuta gnome-3-22 100
100%  2059        
anjuta gnome-3-26 100
100%  2059        
anjuta-extras master 100
100%  119        
anjuta-extras gnome-3-10 100
100%  119        
appstream master 72
 72%  142  10  44
appstream-glib master 84
 84%   84   8   7
Да, тачно тако. Познато ми је јер сам ја преводилац и оцењивач ...
at-spi2-core gnome-3-10 100
100%   1        
at-spi2-core gnome-3-14 100
100%   2        
at-spi2-core gnome-3-18 100
100%   2        
at-spi2-core gnome-3-20 100
100%   2        
at-spi2-core gnome-3-22 100
100%   2        
at-spi2-core gnome-3-24 100
100%   2        
at-spi2-core master 100
100%   2        
at-spi2-core gnome-3-26 100
100%   2        
at-spi2-core gnome-3-28 100
100%   2        
at-spi2-core gnome-3-30 100
100%   2        
atk master 100
100%  169        
atk gnome-3-20 100
100%  169        
atk gnome-3-18 100
100%  169        
atk gnome-3-16 100
100%  169        
atk gnome-3-14 100
100%  169        
atk gnome-3-12 100
100%  169        
atk gnome-3-22 100
100%  169        
atk gnome-3-24 100
100%  169        
atk gnome-3-26 100
100%  169        
atk gnome-3-28 100
100%  169        
atomato master 100
100%   1        
atomix gnome-3-20 100
100%   60        
atomix master 88
 88%   39   4   1
atomix gnome-3-22 100
100%   60        
atomix gnome-3-18 100
100%   50        
atomix gnome-3-30 91
 91%   41   3   1
avahi master 98
 98%  165   2   1
balsa master 95
 95%  1473  47  26
Translating 2012-02-27T21:48:57Feb. 27, 2012
banshee master 100
100%  1578        
banshee stable-2.6 100
100%  1545        
banter master 0
 0%          122
baobab gnome-3-12 100
100%   56        
baobab gnome-3-14 100
100%   57        
baobab gnome-3-16 100
100%   57        
baobab gnome-3-18 100
100%   56        
baobab gnome-3-20 100
100%   56        
baobab gnome-3-22 100
100%   64        
baobab master 83
 83%   62   4   8
baobab gnome-3-24 100
100%   64        
baobab gnome-3-26 100
100%   64        
baobab gnome-3-28 100
100%   65        
baobab gnome-3-30 100
100%   65        
brasero master 100
100%  969        
buoh master 62
 62%   52  21  10
california master 100
100%  315        
cantarell-fonts master 100
100%   3        
caribou master 100
100%   56        
caribou gnome-3-16 100
100%   57        
caribou gnome-3-18 100
100%   57        
cheese master 99
 99%  121   1    
cheese gnome-3-12 100
100%  119        
cheese gnome-3-14 100
100%  120        
cheese gnome-3-16 100
100%  120        
cheese gnome-3-18 100
100%  123        
cheese gnome-3-20 100
100%  123        
cheese gnome-3-22 100
100%  123        
cheese gnome-3-24 100
100%  123        
cheese gnome-3-26 100
100%  123        
cheese gnome-3-28 100
100%  123        
cheese gnome-3-30 100
100%  123        
chrome-gnome-shell master 100
100%   49        
chronojump master 86
 86%  1811  178  109
clutter master 97
 97%  660  15    
clutter clutter-1.18 100
100%  674        
clutter clutter-1.20 100
100%  674        
clutter clutter-1.22 100
100%  675        
clutter clutter-1.24 100
100%  675        
clutter-gtk master 0
 0%           1
cogl master 100
100%   76        
cogl cogl-1.18 100
100%   80        
cogl cogl-1.20 100
100%   80        
cogl cogl-1.22 100
100%   80        
colord master 83
 83%  211      42
cups-pk-helper master 100
100%   22        
d-feet master 91
 91%   34   2   1
Translating 2013-10-01T09:45:56Oct. 1, 2013
Damned Lies master 95
 95%  756  28  11
Translated 2018-04-20T18:34:28April 20, 2018
dasher master 100
100%  254        
dconf dconf-0.20 100
100%   31        
dconf dconf-0.22 100
100%   32        
dconf-editor gnome-3-16 100
100%   33        
dconf-editor gnome-3-18 100
100%   33        
dconf-editor gnome-3-20 100
100%  149        
dconf-editor gnome-3-22 100
100%  184        
dconf-editor master 71
 71%  278  59  53
dconf-editor gnome-3-26 99
 99%  195   1    
dconf-editor gnome-3-24 72
 72%  134  49   1
dconf-editor gnome-3-28 100
100%  277        
dconf-editor gnome-3-30 100
100%  294        
desktop-icons master 0
 0%          35
devhelp gnome-3-12 100
100%  106        
devhelp gnome-3-16 100
100%  107        
devhelp gnome-3-14 100
100%  107        
devhelp gnome-3-18 100
100%  107        
devhelp gnome-3-22 100
100%  124        
devhelp gnome-3-20 100
100%  124        
devhelp master 100
100%   95        
devhelp gnome-3-24 100
100%  125        
devhelp gnome-3-26 100
100%  117        
devhelp gnome-3-28 100
100%   98        
devhelp gnome-3-30 100
100%   95        
dia master 99
 99%  1500   2    
easytag master 100
100%  995        
easytag easytag-2-4 100
100%  1020        
ekiga master 100
100%  691        
ekiga v4_0 100
100%  745        
empathy master 99
 99%  766   2    
empathy gnome-3-12 99
 99%  765   1    
Eye of GNOME gnome-3-12 100
100%  339        
Eye of GNOME gnome-3-14 100
100%  339        
Eye of GNOME gnome-3-16 100
100%  288        
Eye of GNOME gnome-3-18 100
100%  292        
Eye of GNOME gnome-3-20 100
100%  323        
Eye of GNOME gnome-3-24 100
100%  324        
Eye of GNOME master 98
 98%  323   2   2
Eye of GNOME gnome-3-26 100
100%  327        
Eye of GNOME gnome-3-28 100
100%  326        
eog-plugins gnome-3-14 100
100%  100        
eog-plugins gnome-3-16 100
100%  101        
eog-plugins master 100
100%  111        
epiphany gnome-3-12 100
100%  561        
epiphany gnome-3-14 100
100%  594        
epiphany gnome-3-16 100
100%  597        
epiphany gnome-3-18 100
100%  601        
epiphany gnome-3-20 100
100%  609        
epiphany master 91
 91%  668  45  21
epiphany gnome-3-22 100
100%  664        
epiphany gnome-3-24 100
100%  635        
epiphany gnome-3-26 99
 99%  693   3   1
epiphany gnome-3-28 100
100%  708        
epiphany gnome-3-30 100
100%  717        
epiphany gnome-3-32 91
 91%  670  43  21
evince gnome-3-12 100
100%  351        
evince gnome-3-14 100
100%  355        
evince gnome-3-16 100
100%  360        
evince gnome-3-18 100
100%  359        
evince gnome-3-20 100
100%  394        
evince gnome-3-22 100
100%  393        
evince gnome-3-24 100
100%  397        
evince gnome-3-26 100
100%  392        
evince gnome-3-28 100
100%  392        
evince gnome-3-30 100
100%  410        
evince master 97
 97%  404   6   6
evince gnome-3-32 97
 97%  404   6   6
evolution master 97
 97%  5346  103  50
evolution evolution-3-12 100
100%  4434        
evolution gnome-3-16 88
 88%  4375  357  233
evolution gnome-3-18 100
100%  5067        
evolution gnome-3-20 100
100%  5168        
evolution gnome-3-22 100
100%  5183        
evolution gnome-3-24 100
100%  5248        
evolution gnome-3-26 100
100%  5362        
evolution gnome-3-28 99
 99%  5410   1    
Translated 2018-04-20T18:27:20April 20, 2018
evolution gnome-3-30 98
 98%  5350  67  37
evolution-activesync master 100
100%   59        
evolution-data-server master 85
 85%  1240  25  177
evolution-data-server evolution-data-server-3-12 99
 99%  1074   1    
evolution-data-server gnome-3-16 99
 99%  1082       1
evolution-data-server gnome-3-18 100
100%  1110        
evolution-data-server gnome-3-20 100
100%  1154        
evolution-data-server gnome-3-22 100
100%  1175        
evolution-data-server gnome-3-24 100
100%  1184        
evolution-data-server gnome-3-26 100
100%  1252        
evolution-data-server gnome-3-28 99
 99%  1263       1
Translated 2018-04-20T18:31:25April 20, 2018
evolution-data-server gnome-3-30 86
 86%  1260  22  167
evolution-ews master 91
 91%  253  19   5
evolution-ews gnome-3-24 99
 99%  243       2
evolution-ews gnome-3-26 100
100%  246        
evolution-ews gnome-3-28 100
100%  268        
evolution-ews gnome-3-30 92
 92%  254  17   5
evolution-mapi master 91
 91%  207  16   3
evolution-mapi gnome-3-16 99
 99%  232   1    
evolution-mapi gnome-3-18 99
 99%  232   1    
evolution-mapi gnome-3-20 100
100%  233        
evolution-mapi gnome-3-22 100
100%  233        
evolution-mapi gnome-3-24 100
100%  233        
evolution-mapi gnome-3-26 100
100%  217        
evolution-mapi gnome-3-28 100
100%  220        
evolution-mapi gnome-3-30 92
 92%  207  15   3
evolution-rss master 89
 89%  201  23   1
GNOME Shell Extensions Repository master 0
 0%          78
file-roller gnome-3-12 100
100%  276        
file-roller gnome-3-14 100
100%  268        
file-roller gnome-3-16 100
100%  268        
file-roller gnome-3-20 100
100%  270        
file-roller gnome-3-22 100
100%  269        
file-roller warn gnome-3-24 100
100%  273        
file-roller gnome-3-26 100
100%  274        
file-roller master 99
 99%  274   2    
file-roller gnome-3-28 100
100%  275        
file-roller gnome-3-30 100
100%  275        
filemanager-actions master 99
 99%  715   2    
five-or-more gnome-3-12 100
100%  100        
five-or-more gnome-3-14 100
100%   59        
five-or-more gnome-3-16 100
100%   64        
five-or-more gnome-3-18 100
100%   64        
five-or-more gnome-3-20 100
100%   64        
five-or-more gnome-3-22 100
100%   65        
five-or-more gnome-3-26 100
100%   65        
five-or-more gnome-3-28 100
100%   69        
five-or-more master 81
 81%   43   8   2
five-or-more gnome-3-30 100
100%   61        
flatpak master 0
 0%          957
flatpak flatpak-1.2.x 0
 0%          957
folks folks-0-10 100
100%  123        
folks master 100
100%  130        
four-in-a-row gnome-3-12 100
100%  101        
four-in-a-row gnome-3-14 100
100%   72        
four-in-a-row gnome-3-16 100
100%   71        
four-in-a-row gnome-3-18 100
100%   72        
four-in-a-row gnome-3-20 100
100%   72        
four-in-a-row master 94
 94%   68   4    
four-in-a-row gnome-3-22 100
100%   73        
four-in-a-row gnome-3-28 100
100%   74        
fprintd master 100
100%   57        
fractal master 0
 0%          219
fractal gnome-3-30 0
 0%          212
frogr master 98
 98%  186   2   1
fwupd master 74
 74%  182  19  44
gbrainy master 98
 98%  1159  11   9
gcab 0_X 100
100%   34        
gcab master 100
100%   30        
gcolor3 master 63
 63%   39  18   4
gcompris master 100
100%  1961        
Translated 2011-10-02T04:01:56Oct. 2, 2011
gcr master 100
100%  256        
gcr gnome-3-12 100
100%  246        
gcr gnome-3-14 100
100%  254        
gcr gnome-3-16 100
100%  254        
gcr gnome-3-18 100
100%  254        
gcr gnome-3-20 100
100%  254        
gcr gnome-3-28 100
100%  255        
gdk-pixbuf master 100
100%  212        
gdk-pixbuf gdk-pixbuf-2-30 100
100%  203        
gdk-pixbuf gdk-pixbuf-2-32 100
100%  207        
gdk-pixbuf gdk-pixbuf-2-34 100
100%  205        
gdk-pixbuf gdk-pixbuf-2-36 100
100%  211        
gdk-pixbuf gdk-pixbuf-2-38 100
100%  212        
gdl master 100
100%   96        
gdl gnome-3-14 100
100%   96        
gdl gnome-3-16 100
100%   96        
gdl gnome-3-18 100
100%   96        
gdl gnome-3-22 100
100%   96        
gdl gnome-3-26 100
100%   96        
gdm gnome-3-12 100
100%   83        
gdm gnome-3-14 100
100%   82        
gdm gnome-3-16 100
100%   88        
gdm gnome-3-18 100
100%   86        
gdm gnome-3-20 100
100%   84        
gdm gnome-3-22 100
100%   84        
gdm gnome-3-24 100
100%   85        
gdm gnome-3-26 100
100%   85        
gdm gnome-3-28 100
100%   88        
gdm master 100
100%   88        
gdm gnome-3-30 100
100%   88        
geary master 66
 66%  407  65  137
geary geary-0.13 68
 68%  419  59  137
gedit warn gnome-3-12 100
100%  677        
gedit gnome-3-14 98
 98%  684   1   7
gedit gnome-3-16 98
 98%  685   1   7
gedit gnome-3-18 100
100%  698        
gedit gnome-3-20 100
100%  724        
gedit gnome-3-22 100
100%  722        
gedit gnome-3-28 100
100%  721        
gedit gnome-3-30 100
100%  721        
gedit master 98
 98%  718   4   4
gedit-latex master 100
100%  237        
gedit-latex gnome-3-20 100
100%  236        
gedit-plugins gnome-3-16 100
100%  148        
gedit-plugins gnome-3-20 100
100%  161        
gedit-plugins gnome-3-18 88
 88%  142   6  13
gedit-plugins gnome-3-22 100
100%  161        
gedit-plugins gnome-3-28 87
 87%  157  16   7
gedit-plugins gnome-3-30 86
 86%  157  16   8
gedit-plugins master 85
 85%  152  16  10
gegl master 75
 75%  1414  251  209
genius master 99
 99%  1118   2   2
gevice master 100
100%   98        
ghex master 97
 97%  235   1   4
giggle master 100
100%  177        
gimp • UI translations master 80
 80%  4331  627  413
Translated 2018-08-14T12:36:26Aug. 14, 2018
gimp • Windows installer master 0
 0%          73
gimp • libgimp master 73
 73%  440  74  81
Translated 2016-09-17T23:42:46Sept. 17, 2016
gimp • plug-ins master 87
 87%  2365  176  174
Translated 2018-08-14T12:38:34Aug. 14, 2018
gimp • python master 61
 61%  104   5  59
gimp • script-fu master 95
 95%  370   4  12
gimp • tags master 100
100%   2        
gimp • tips master 96
 96%   27   1    
gimp • UI translations gimp-2-10 81
 81%  4357  609  393
gimp • Windows installer gimp-2-10 0
 0%          73
gimp • libgimp gimp-2-10 76
 76%  469  62  79
gimp • plug-ins gimp-2-10 87
 87%  2403  178  173
gimp • python gimp-2-10 61
 61%  104   5  59
gimp • script-fu gimp-2-10 95
 95%  370   4  12
gimp • tags gimp-2-10 100
100%   2        
gimp • tips gimp-2-10 96
 96%   27   1    
gimp-gap master 28
 28%  732  618 1214
gimp-ruby master 0
 0%          14
gimp-tiny-fu master 32
 32%  203  213  211
gitg gnome-3-12 100
100%  129        
gitg gnome-3-14 100
100%  206        
gitg gnome-3-16 99
 99%  244   1    
gitg gnome-3-18 100
100%  326        
gitg gnome-3-20 100
100%  351        
gitg gnome-3-22 100
100%  357        
gitg gnome-3-24 100
100%  365        
gitg gnome-3-26 100
100%  365        
gitg master 88
 88%  338  34  11
gitg gnome-3-30 96
 96%  365   7   7
glabels master 99
 99%  871   1    
glade master 99
 99%  1748   8   3
glade glade-3-18 100
100%  1638        
glade glade-3-20 100
100%  1766        
glade glade-3-22 100
100%  1754        
glib master 92
 92%  1068  72  10
glib glib-2-40 100
100%  879        
glib glib-2-42 100
100%  881        
glib glib-2-44 99
 99%  880   2   4
glib glib-2-46 100
100%  887        
glib glib-2-48 100
100%  892        
glib glib-2-50 100
100%  1043        
glib glib-2-52 100
100%  1045        
glib glib-2-54 100
100%  1083        
glib glib-2-56 99
 99%  1131   1   1
glib glib-2-58 95
 95%  1088  46   6
glib-networking glib-2-40 100
100%   29        
glib-networking glib-2-42 100
100%   28        
glib-networking glib-2-44 100
100%   28        
glib-networking glib-2-46 100
100%   28        
glib-networking master 80
 80%   33   5   3
glib-networking glib-2-48 100
100%   28        
glib-networking glib-2-50 100
100%   28        
glib-networking glib-2-54 100
100%   29        
glib-networking glib-2-56 100
100%   36        
glib-networking glib-2-58 89
 89%   35       4
glom • Example App: Film manager master 100
100%  329        
glom • Example App: Lesson planner master 100
100%   83        
glom • Example App: Music collection master 100
100%   44        
glom • Example App: Project manager master 100
100%   75        
glom • Example App: Small business master 100
100%  113        
glom • UI translations master 100
100%  867        
glom • Example App: Film manager glom-1-32 100
100%  329        
glom • Example App: Lesson planner glom-1-32 100
100%   83        
glom • Example App: Music collection glom-1-32 100
100%   44        
glom • Example App: Project manager glom-1-32 100
100%   75        
glom • Example App: Small business glom-1-32 100
100%  113        
glom • UI translations glom-1-32 100
100%  867        
gnoduino master 100
100%   88        
gnome-2048 master 55
 55%   35  10  18
gnome-2048 gnome-3-30 100
100%   48        
gnome-2048 gnome-3-26 100
100%   48        
gnome-2048 gnome-3-22 100
100%   48        
gnome-2048 gnome-3-20 100
100%   46        
gnome-2048 gnome-3-18 59
 59%   26   3  15
gnome-applets master 100
100%  767        
gnome-applets gnome-3-20 100
100%  758        
gnome-applets gnome-3-22 100
100%  754        
gnome-applets gnome-3-24 100
100%  868        
gnome-applets gnome-3-26 100
100%  877        
gnome-applets gnome-3-28 100
100%  789        
gnome-backgrounds gnome-3-14 100
100%   18        
gnome-backgrounds gnome-3-16 100
100%   18        
gnome-backgrounds gnome-3-18 100
100%   18        
gnome-backgrounds gnome-3-20 100
100%   18        
gnome-backgrounds gnome-3-22 100
100%   18        
gnome-backgrounds gnome-3-12 100
100%   16        
gnome-backgrounds gnome-3-24 100
100%   18        
gnome-backgrounds master 93
 93%   14       1
gnome-backgrounds gnome-3-26 100
100%   18        
gnome-backgrounds gnome-3-30 100
100%   16        
gnome-backgrounds gnome-3-28 100
100%   16        
gnome-bluetooth gnome-3-12 100
100%  101        
gnome-bluetooth gnome-3-14 100
100%  102        
gnome-bluetooth gnome-3-16 100
100%  103        
gnome-bluetooth gnome-3-18 100
100%  110        
gnome-bluetooth gnome-3-20 100
100%  110        
gnome-bluetooth master 100
100%  111        
gnome-bluetooth gnome-3-26 100
100%  111        
gnome-bluetooth gnome-3-28 100
100%  111        
gnome-books master 97
 97%  141   3    
gnome-boxes gnome-3-12 100
100%  193        
gnome-boxes gnome-3-14 100
100%  208        
gnome-boxes gnome-3-16 100
100%  218        
gnome-boxes gnome-3-18 100
100%  239        
gnome-boxes gnome-3-20 100
100%  260        
gnome-boxes gnome-3-22 100
100%  261        
gnome-boxes gnome-3-24 100
100%  262        
gnome-boxes master 91
 91%  270   6  19
gnome-boxes gnome-3-26 99
 99%  273       1
gnome-boxes gnome-3-28 99
 99%  281   1    
gnome-boxes gnome-3-30 100
100%  294        
gnome-break-timer master 100
100%   84        
gnome-builder gnome-builder-3-20 100
100%  633        
gnome-builder gnome-builder-3-18 100
100%  429        
gnome-builder gnome-builder-3-22 100
100%  795        
gnome-builder gnome-builder-3-24 99
 99%  870   2   2
gnome-builder gnome-builder-3-26 100
100%  977        
gnome-builder master 73
 73%  887  212  102
gnome-builder gnome-builder-3-28 99
 99%  1051   5   2
Translated 2018-04-20T18:24:42April 20, 2018
gnome-builder gnome-builder-3-30 100
100%  1128        
gnome-calculator gnome-3-12 100
100%  430        
gnome-calculator gnome-3-14 100
100%  428        
gnome-calculator gnome-3-16 100
100%  535        
gnome-calculator gnome-3-18 100
100%  535        
gnome-calculator gnome-3-20 100
100%  540        
gnome-calculator gnome-3-22 100
100%  540        
gnome-calculator gnome-3-24 100
100%  573        
gnome-calculator master 96
 96%  570   7  13
Translated 2018-08-26T16:41:20Aug. 26, 2018
gnome-calculator gnome-3-26 100
100%  574        
gnome-calculator gnome-3-28 100
100%  579        
gnome-calculator gnome-3-30 100
100%  581        
gnome-calendar gnome-3-16 98
 98%   66       1
gnome-calendar gnome-3-18 100
100%  102        
gnome-calendar gnome-3-20 100
100%  120        
gnome-calendar gnome-3-22 100
100%  138        
gnome-calendar gnome-3-24 100
100%  137        
gnome-calendar master 99
 99%  217   1    
gnome-calendar gnome-3-26 100
100%  214        
gnome-calendar gnome-3-28 100
100%  220        
gnome-calendar gnome-3-30 100
100%  220        
gnome-characters gnome-3-16 69
 69%   29   2  11
gnome-characters gnome-3-18 100
100%   42        
gnome-characters gnome-3-20 100
100%   44        
gnome-characters master 98
 98%   56       1
gnome-characters gnome-3-22 100
100%   47        
gnome-characters gnome-3-24 100
100%   48        
gnome-characters gnome-3-26 100
100%   58        
gnome-characters gnome-3-28 100
100%   58        
gnome-characters gnome-3-30 100
100%   58        
gnome-chat master 100
100%   24        
gnome-chess gnome-3-12 100
100%  224        
gnome-chess gnome-3-14 100
100%  213        
gnome-chess gnome-3-16 100
100%  224        
gnome-chess gnome-3-18 100
100%  234        
gnome-chess gnome-3-20 100
100%  234        
gnome-chess master 91
 91%  233  14   9
gnome-chess gnome-3-22 100
100%  236        
gnome-chess gnome-3-24 100
100%  237        
gnome-chess gnome-3-26 100
100%  237        
gnome-chess gnome-3-28 100
100%  237        
gnome-chess gnome-3-30 97
 97%  234   3   2
gnome-clocks gnome-3-18 100
100%   77        
gnome-clocks gnome-3-20 100
100%   93        
gnome-clocks gnome-3-22 100
100%   94        
gnome-clocks gnome-3-24 100
100%   95        
gnome-clocks gnome-3-26 100
100%  100        
gnome-clocks master 97
 97%   97   1   2
gnome-clocks gnome-3-28 100
100%  100        
gnome-clocks gnome-3-30 100
100%  100        
gnome-color-manager gnome-3-12 100
100%  342        
gnome-color-manager gnome-3-14 100
100%  342        
gnome-color-manager gnome-3-16 100
100%  343        
gnome-color-manager gnome-3-18 100
100%  343        
gnome-color-manager gnome-3-20 100
100%  343        
gnome-color-manager gnome-3-22 100
100%  343        
gnome-color-manager master 100
100%  345        
gnome-color-manager gnome-3-24 100
100%  345        
gnome-color-manager gnome-3-26 100
100%  345        
gnome-color-manager gnome-3-28 100
100%  345        
gnome-commander master 98
 98%  1906  25  11
gnome-commander gcmd-1-8 100
100%  1908        
gnome-contacts gnome-3-12 100
100%  154        
gnome-contacts gnome-3-14 100
100%  155        
gnome-contacts gnome-3-16 100
100%  156        
gnome-contacts gnome-3-22 100
100%  157        
gnome-contacts master 92
 92%  154   6   7
gnome-contacts gnome-3-18 100
100%  156        
gnome-contacts gnome-3-20 100
100%  157        
gnome-contacts gnome-3-26 100
100%  144        
gnome-contacts gnome-3-28 100
100%  162        
gnome-contacts gnome-3-30 100
100%  166        
gnome-control-center gnome-3-12 100
100%  1444        
gnome-control-center gnome-3-14 99
 99%  1453   1    
gnome-control-center gnome-3-16 99
 99%  1463   1   3
gnome-control-center gnome-3-18 100
100%  1465        
gnome-control-center gnome-3-20 100
100%  1477        
gnome-control-center gnome-3-22 100
100%  1501        
gnome-control-center gnome-3-24 100
100%  1493        
gnome-control-center gnome-3-26 100
100%  1498        
gnome-control-center master 91
 91%  1482  99  36
gnome-control-center gnome-3-28 100
100%  1526        
Translated 2018-05-05T20:59:58May 5, 2018
gnome-control-center gnome-3-30 100
100%  1566        
gnome-desktop gnome-3-12 100
100%   23        
gnome-desktop gnome-3-14 100
100%   23        
gnome-desktop gnome-3-16 100
100%   23        
gnome-desktop gnome-3-18 100
100%   23        
gnome-desktop gnome-3-20 100
100%   23        
gnome-desktop gnome-3-22 100
100%   23        
gnome-desktop gnome-3-24 100
100%   23        
gnome-desktop gnome-3-26 100
100%   23        
gnome-desktop gnome-3-28 100
100%   23        
gnome-desktop master 100
100%   27        
gnome-desktop gnome-3-30 100
100%   27        
gnome-dictionary gnome-3-10 100
100%  179        
gnome-dictionary gnome-3-14 100
100%  180        
gnome-dictionary gnome-3-16 100
100%  188        
gnome-dictionary gnome-3-18 100
100%  137        
gnome-dictionary gnome-3-20 100
100%  138        
gnome-dictionary gnome-3-24 100
100%  137        
gnome-dictionary master 98
 98%  137   2    
gnome-dictionary gnome-3-26 100
100%  141        
gnome-directory-thumbnailer master 100
100%   12        
gnome-disk-utility gnome-3-12 100
100%  632        
gnome-disk-utility gnome-3-14 100
100%  632        
gnome-disk-utility gnome-3-16 100
100%  636        
gnome-disk-utility gnome-3-18 100
100%  652        
gnome-disk-utility gnome-3-20 100
100%  652        
gnome-disk-utility gnome-3-22 100
100%  654        
gnome-disk-utility master 91
 91%  676  41  20
gnome-disk-utility gnome-3-24 100
100%  650        
gnome-disk-utility gnome-3-26 100
100%  693        
gnome-disk-utility gnome-3-28 100
100%  713        
gnome-disk-utility gnome-3-30 100
100%  724        
gnome-doc-utils master 100
100%  101        
gnome-documents gnome-3-12 100
100%  144        
gnome-documents gnome-3-14 100
100%  151        
gnome-documents gnome-3-16 98
 98%  171   1   2
gnome-documents gnome-3-18 100
100%  176        
gnome-documents gnome-3-20 100
100%  206        
gnome-documents gnome-3-22 100
100%  203        
gnome-documents gnome-3-24 100
100%  203        
gnome-documents gnome-3-26 100
100%  208        
gnome-documents master 99
 99%  189   1    
gnome-documents gnome-3-28 100
100%  208        
gnome-documents gnome-3-30 100
100%  208        
gnome-dvb-daemon master 100
100%  190        
gnome-flashback gnome-3-16 81
 81%   80   9   9
gnome-flashback gnome-3-14 97
 97%   83   1   1
gnome-flashback master 93
 93%  181   1  12
gnome-flashback gnome-3-18 48
 48%   80  18  66
gnome-flashback gnome-3-20 100
100%  186        
gnome-flashback gnome-3-22 100
100%  187        
gnome-flashback gnome-3-24 100
100%  188        
gnome-flashback gnome-3-26 100
100%  187        
gnome-flashback gnome-3-28 100
100%  187        
gnome-flashback gnome-3-30 94
 94%  185   1  10
gnome-font-viewer gnome-3-12 100
100%   27        
gnome-font-viewer gnome-3-14 100
100%   26        
gnome-font-viewer gnome-3-16 100
100%   30        
gnome-font-viewer gnome-3-20 100
100%   28        
gnome-font-viewer gnome-3-22 100
100%   28        
gnome-font-viewer gnome-3-24 100
100%   28        
gnome-font-viewer master 98
 98%  197   3   1
gnome-font-viewer gnome-3-26 100
100%   29        
gnome-font-viewer gnome-3-28 100
100%  182        
gnome-font-viewer gnome-3-30 100
100%  201        
gnome-games master 72
 72%  158  26  34
gnome-games gnome-3-24 100
100%  159        
gnome-games gnome-3-26 98
 98%  178   3    
gnome-games gnome-3-28 97
 97%  173   4   1
gnome-games gnome-3-30 72
 72%  158  26  34
gnome-hello master 100
100%   44        
gnome-initial-setup gnome-3-12 100
100%   88        
gnome-initial-setup gnome-3-14 100
100%  102        
gnome-initial-setup gnome-3-16 100
100%  109        
gnome-initial-setup gnome-3-18 100
100%  112        
gnome-initial-setup gnome-3-20 100
100%  118        
gnome-initial-setup gnome-3-22 100
100%  124        
gnome-initial-setup master 98
 98%  121   2    
gnome-initial-setup gnome-3-24 100
100%  126        
gnome-initial-setup gnome-3-26 100
100%  120        
gnome-initial-setup gnome-3-28 100
100%  121        
gnome-initial-setup gnome-3-30 100
100%  122        
gnome-internet-radio-locator master 20
 20%   10  13  25
gnome-keyring gnome-3-12 100
100%  112        
gnome-keyring gnome-3-14 100
100%  112        
gnome-keyring gnome-3-16 100
100%  112        
gnome-keyring gnome-3-18 100
100%  106        
gnome-keyring gnome-3-20 100
100%  103        
gnome-keyring master 100
100%  103        
gnome-keyring gnome-3-28 100
100%  103        
gnome-keysign master 0
 0%          68
gnome-klotski master 96
 96%   57   1   1
gnome-klotski gnome-3-12 100
100%   57        
gnome-klotski gnome-3-14 100
100%   54        
gnome-klotski gnome-3-16 100
100%   62        
gnome-klotski gnome-3-18 100
100%   62        
gnome-klotski gnome-3-20 100
100%   58        
gnome-klotski gnome-3-22 100
100%   59        
gnome-latex master 75
 75%  451  146   1
gnome-latex gnome-3-22 100
100%  603        
gnome-latex gnome-3-24 100
100%  603        
gnome-latex gnome-3-26 100
100%  602        
gnome-latex gnome-3-28 99
 99%  595   6    
gnome-latex gnome-3-30 75
 75%  452  146   1
gnome-logs gnome-3-12 100
100%   37        
gnome-logs gnome-3-14 100
100%   37        
gnome-logs gnome-3-16 100
100%   42        
gnome-logs gnome-3-18 100
100%   46        
gnome-logs gnome-3-20 100
100%   68        
gnome-logs gnome-3-22 100
100%   69        
gnome-logs gnome-3-24 100
100%  118        
gnome-logs gnome-3-26 100
100%  122        
gnome-logs master 98
 98%  121   2    
gnome-logs gnome-3-28 100
100%  124        
gnome-logs gnome-3-30 100
100%  124        
gnome-mahjongg gnome-3-12 100
100%   58        
gnome-mahjongg gnome-3-14 100
100%   61        
gnome-mahjongg gnome-3-16 100
100%   63        
gnome-mahjongg gnome-3-18 100
100%   63        
gnome-mahjongg gnome-3-20 100
100%   63        
gnome-mahjongg master 80
 80%   60   6   9
gnome-mahjongg gnome-3-22 100
100%   63        
gnome-main-menu master 100
100%  109        
gnome-maps master 99
 99%  312   2    
Translated 2018-08-28T19:27:56Aug. 28, 2018
gnome-maps gnome-3-12 100
100%   34        
gnome-maps gnome-3-14 100
100%   46        
gnome-maps gnome-3-16 100
100%  111        
gnome-maps gnome-3-18 100
100%  117        
gnome-maps gnome-3-20 100
100%  238        
gnome-maps gnome-3-22 100
100%  239        
gnome-maps gnome-3-24 100
100%  268        
gnome-maps gnome-3-26 100
100%  304        
gnome-maps gnome-3-28 100
100%  314        
gnome-maps gnome-3-30 100
100%  315        
gnome-menus gnome-3-10 100
100%   27        
gnome-menus gnome-3-14 100
100%   27        
gnome-menus master 70
 70%   26  10   1
gnome-mines gnome-3-12 100
100%   61        
gnome-mines gnome-3-14 100
100%   58        
gnome-mines gnome-3-16 100
100%   72        
gnome-mines gnome-3-18 100
100%   75        
gnome-mines gnome-3-20 100
100%   75        
gnome-mines gnome-3-22 100
100%   71        
gnome-mines gnome-3-24 100
100%   71        
gnome-mines master 81
 81%   67   5  10
gnome-mines gnome-3-26 100
100%   72        
gnome-mines gnome-3-28 100
100%   72        
gnome-mines gnome-3-30 100
100%   72        
gnome-mud master 71
 71%  120  39   9
gnome-multi-writer gnome-3-22 100
100%   60        
gnome-multi-writer master 100
100%   58        
gnome-multi-writer gnome-3-24 100
100%   60        
gnome-multi-writer gnome-3-26 100
100%   61        
gnome-multi-writer gnome-3-28 100
100%   61        
gnome-music gnome-3-12 100
100%   61        
gnome-music gnome-3-14 100
100%   69        
gnome-music gnome-3-16 100
100%   85        
gnome-music gnome-3-18 100
100%   95        
gnome-music gnome-3-20 100
100%   93        
gnome-music gnome-3-22 100
100%  111        
gnome-music gnome-3-24 100
100%  113        
gnome-music gnome-3-26 100
100%  113        
gnome-music master 96
 96%  115   1   3
gnome-music gnome-3-28 100
100%  118        
gnome-music gnome-3-30 100
100%  117        
gnome-nettool master 100
100%  226        
gnome-news master 88
 88%   31   3   1
gnome-nibbles master 99
 99%  108   1    
gnome-nibbles gnome-3-12 100
100%   86        
gnome-nibbles gnome-3-14 100
100%   86        
gnome-nibbles gnome-3-16 100
100%   93        
gnome-nibbles gnome-3-18 100
100%   93        
gnome-nibbles gnome-3-20 100
100%  109        
gnome-nibbles gnome-3-22 100
100%  110        
gnome-nibbles gnome-3-24 100
100%  110        
gnome-notes gnome-3-12 100
100%  101        
gnome-notes gnome-3-14 100
100%  102        
gnome-notes gnome-3-16 100
100%  103        
gnome-notes gnome-3-18 100
100%  103        
gnome-notes gnome-3-20 100
100%  103        
gnome-notes gnome-3-24 100
100%  106        
gnome-notes gnome-3-26 100
100%  107        
gnome-notes gnome-3-28 97
 97%  124   2   1
Translated 2018-04-20T18:26:17April 20, 2018
gnome-notes master 82
 82%  106  10  12
gnome-notes gnome-3-30 100
100%  139        
gnome-online-accounts gnome-3-12 100
100%  146        
gnome-online-accounts gnome-3-14 100
100%  146        
gnome-online-accounts gnome-3-16 100
100%  147        
gnome-online-accounts gnome-3-18 100
100%  152        
gnome-online-accounts gnome-3-20 100
100%  154        
gnome-online-accounts gnome-3-22 100
100%  157        
gnome-online-accounts gnome-3-24 99
 99%  154       1
gnome-online-accounts gnome-3-26 99
 99%  151       1
gnome-online-accounts gnome-3-28 100
100%  155        
gnome-online-accounts master 100
100%  145        
gnome-online-accounts gnome-3-30 100
100%  146        
gnome-packagekit gnome-3-12 100
100%  682        
gnome-packagekit gnome-3-14 100
100%  681        
gnome-packagekit gnome-3-16 100
100%  583        
gnome-packagekit gnome-3-18 100
100%  583        
gnome-packagekit gnome-3-20 100
100%  583        
gnome-packagekit gnome-3-22 100
100%  544        
gnome-packagekit master 100
100%  553        
gnome-packagekit gnome-3-24 100
100%  548        
gnome-packagekit gnome-3-26 100
100%  553        
gnome-packagekit gnome-3-28 100
100%  553        
gnome-panel gnome-3-20 100
100%  509        
gnome-panel gnome-3-22 100
100%  498        
gnome-panel master 98
 98%  473   5   3
gnome-panel gnome-3-24 100
100%  482        
gnome-panel gnome-3-26 100
100%  478        
gnome-panel gnome-3-28 100
100%  487        
gnome-panel gnome-3-30 99
 99%  486   2    
gnome-photos gnome-3-12 100
100%  117        
gnome-photos gnome-3-14 100
100%  125        
gnome-photos gnome-3-16 98
 98%  125   1   1
gnome-photos gnome-3-18 100
100%  127        
gnome-photos gnome-3-20 100
100%  179        
gnome-photos gnome-3-22 100
100%  187        
gnome-photos gnome-3-24 100
100%  191        
gnome-photos master 97
 97%  214   3   2
Translating 2018-08-28T19:29:42Aug. 28, 2018
gnome-photos gnome-3-26 100
100%  198        
gnome-photos gnome-3-28 100
100%  216        
gnome-photos gnome-3-30 100
100%  217        
gnome-power-manager gnome-3-16 99
 99%  147   1    
gnome-power-manager gnome-3-18 99
 99%  147   1    
gnome-power-manager gnome-3-20 100
100%  148        
gnome-power-manager gnome-3-22 100
100%  150        
gnome-power-manager master 100
100%  124        
gnome-power-manager gnome-3-24 100
100%  151        
gnome-power-manager gnome-3-26 100
100%  151        
gnome-robots gnome-3-12 100
100%  165        
gnome-robots gnome-3-14 100
100%  107        
gnome-robots gnome-3-16 100
100%  107        
gnome-robots gnome-3-18 100
100%  107        
gnome-robots gnome-3-20 100
100%   96        
gnome-robots gnome-3-22 100
100%   97        
gnome-robots master 96
 96%   94   2   1
gnome-schedule master 100
100%  244        
gnome-screenshot gnome-3-12 100
100%   75        
gnome-screenshot gnome-3-14 100
100%   75        
gnome-screenshot gnome-3-16 100
100%   78        
gnome-screenshot gnome-3-18 100
100%   78        
gnome-screenshot gnome-3-22 100
100%   78        
gnome-screenshot gnome-3-20 100
100%   78        
gnome-screenshot master 98
 98%   78   1    
gnome-screenshot gnome-3-26 100
100%   80        
gnome-screenshot gnome-3-30 100
100%   79        
gnome-session gnome-3-12 100
100%   59        
gnome-session gnome-3-14 100
100%   59        
gnome-session gnome-3-16 100
100%   60        
gnome-session gnome-3-18 100
100%   60        
gnome-session gnome-3-20 100
100%   59        
gnome-session gnome-3-22 100
100%   50        
gnome-session gnome-3-24 100
100%   50        
gnome-session gnome-3-26 100
100%   50        
gnome-session master 100
100%   58        
gnome-session gnome-3-28 100
100%   50        
gnome-session gnome-3-30 100
100%   58        
gnome-settings-daemon gnome-3-12 100
100%  487        
gnome-settings-daemon gnome-3-14 100
100%  424        
gnome-settings-daemon gnome-3-16 100
100%  400        
gnome-settings-daemon gnome-3-18 100
100%  400        
gnome-settings-daemon gnome-3-20 100
100%  405        
gnome-settings-daemon gnome-3-22 100
100%  406        
gnome-settings-daemon gnome-3-24 100
100%  336        
gnome-settings-daemon gnome-3-26 100
100%  384        
gnome-settings-daemon master 99
 99%  370   1    
gnome-settings-daemon gnome-3-28 100
100%  370        
gnome-settings-daemon gnome-3-30 100
100%  371        
gnome-shell gnome-3-12 100
100%  358        
gnome-shell gnome-3-14 100
100%  374        
gnome-shell gnome-3-16 99
 99%  316   1   1
gnome-shell gnome-3-18 100
100%  328        
gnome-shell gnome-3-20 100
100%  344        
gnome-shell gnome-3-22 100
100%  347        
gnome-shell gnome-3-24 100
100%  382        
gnome-shell gnome-3-26 100
100%  406        
gnome-shell master 92
 92%  412  22  10
gnome-shell gnome-3-28 100
100%  423        
gnome-shell gnome-3-30 100
100%  425        
gnome-shell-extensions gnome-3-12 100
100%   66        
gnome-shell-extensions gnome-3-14 100
100%   68        
gnome-shell-extensions gnome-3-16 100
100%   68        
gnome-shell-extensions gnome-3-18 100
100%   68        
gnome-shell-extensions gnome-3-20 100
100%   68        
gnome-shell-extensions master 100
100%   53        
gnome-shell-extensions gnome-3-22 100
100%   68        
gnome-shell-extensions gnome-3-24 100
100%   69        
gnome-shell-extensions gnome-3-26 100
100%   70        
gnome-shell-extensions gnome-3-28 100
100%   70        
gnome-shell-extensions gnome-3-30 100
100%   63        
gnome-software gnome-3-12 100
100%  352        
gnome-software gnome-3-14 100
100%  383        
gnome-software gnome-3-16 100
100%  428        
gnome-software gnome-3-18 100
100%  434        
gnome-software gnome-3-20 100
100%  525        
gnome-software gnome-3-22 100
100%  549        
gnome-software master 89
 89%  719  53  31
gnome-software gnome-3-24 100
100%  643        
gnome-software gnome-3-26 100
100%  715        
gnome-software warn gnome-3-28 100
100%  767        
gnome-software gnome-3-30 100
100%  782        
gnome-sound-recorder master 94
 94%   71   3   1
gnome-sound-recorder gnome-3-12 100
100%   62        
gnome-sound-recorder gnome-3-14 100
100%   65        
gnome-sound-recorder gnome-3-16 100
100%   65        
gnome-sound-recorder gnome-3-18 100
100%   65        
gnome-sound-recorder gnome-3-20 100
100%   69        
gnome-sound-recorder gnome-3-22 100
100%   72        
gnome-sound-recorder gnome-3-24 98
 98%   72       1
gnome-sound-recorder gnome-3-28 100
100%   73        
gnome-subtitles master 64
 64%  241  62  69
gnome-sudoku gnome-3-12 100
100%  125        
gnome-sudoku gnome-3-14 100
100%   53        
gnome-sudoku gnome-3-16 100
100%   54        
gnome-sudoku gnome-3-18 100
100%   69        
gnome-sudoku gnome-3-20 100
100%   69        
gnome-sudoku master 97
 97%   70   2    
gnome-sudoku gnome-3-22 100
100%   71        
gnome-sudoku gnome-3-24 100
100%   71        
gnome-sudoku gnome-3-26 100
100%   71        
gnome-sudoku gnome-3-28 100
100%   72        
gnome-sudoku gnome-3-30 100
100%   72        
gnome-system-monitor gnome-3-12 99
 99%  292   2    
gnome-system-monitor gnome-3-14 99
 99%  290   2    
gnome-system-monitor gnome-3-16 99
 99%  287   2    
gnome-system-monitor gnome-3-18 100
100%  289        
gnome-system-monitor gnome-3-20 100
100%  289        
gnome-system-monitor gnome-3-22 100
100%  298        
gnome-system-monitor gnome-3-24 100
100%  301        
gnome-system-monitor master 99
 99%  301   3    
gnome-system-monitor gnome-3-26 100
100%  313        
gnome-system-monitor gnome-3-28 100
100%  304        
gnome-system-monitor gnome-3-30 100
100%  305        
gnome-taquin master 45
 45%   44  13  39
gnome-taquin gnome-3-16 100
100%   47        
gnome-taquin gnome-3-18 100
100%   46        
gnome-taquin gnome-3-20 100
100%   47        
gnome-taquin gnome-3-26 100
100%   49        
gnome-taquin gnome-3-22 100
100%   49        
gnome-taquin gnome-3-28 100
100%   49        
gnome-taquin gnome-3-30 100
100%   49        
gnome-terminal master 98
 98%  483   5    
gnome-terminal gnome-3-12 100
100%  430        
gnome-terminal gnome-3-14 100
100%  440        
gnome-terminal gnome-3-16 100
100%  440        
gnome-terminal gnome-3-18 100
100%  439        
gnome-terminal gnome-3-20 100
100%  476        
gnome-terminal gnome-3-22 100
100%  477        
gnome-terminal gnome-3-24 100
100%  479        
gnome-terminal gnome-3-26 100
100%  487        
gnome-terminal gnome-3-28 100
100%  492        
gnome-terminal gnome-3-30 100
100%  486        
gnome-tetravex master 73
 73%   41   6   9
gnome-tetravex gnome-3-12 100
100%   35        
gnome-tetravex gnome-3-14 100
100%   42        
gnome-tetravex gnome-3-16 100
100%   45        
gnome-tetravex gnome-3-18 100
100%   45        
gnome-tetravex gnome-3-20 100
100%   45        
gnome-tetravex gnome-3-22 100
100%   45        
gnome-themes-extra master 100
100%   6        
gnome-themes-extra gnome-3-12 100
100%   5        
gnome-themes-extra gnome-3-14 100
100%   4        
gnome-themes-extra gnome-3-18 100
100%   4        
gnome-themes-extra gnome-3-20 100
100%   4        
gnome-themes-extra gnome-3-22 100
100%   6        
gnome-themes-extra gnome-3-28 100
100%   6        
gnome-todo gnome-3-18 100
100%   91        
gnome-todo gnome-3-20 100
100%  100        
gnome-todo gnome-3-22 100
100%  120        
gnome-todo gnome-3-24 100
100%  153        
gnome-todo master 89
 89%  122   5   9
Translated 2018-08-19T10:00:45Aug. 19, 2018
gnome-todo gnome-3-26 100
100%  162        
gnome-todo gnome-3-28 100
100%  149        
gnome-tweaks gnome-3-14 100
100%  137        
gnome-tweaks gnome-3-16 98
 98%  141       2
gnome-tweaks gnome-3-18 100
100%  146        
gnome-tweaks gnome-3-20 100
100%  150        
gnome-tweaks gnome-3-22 100
100%  150        
gnome-tweaks gnome-3-24 100
100%  150        
gnome-tweaks master 99
 99%  185   1    
gnome-tweaks gnome-3-26 100
100%  176        
gnome-tweaks gnome-3-28 100
100%  181        
gnome-tweaks gnome-3-30 100
100%  187        
gnome-usage master 90
 90%   55   2   4
gnome-usage gnome-3-28 100
100%   60        
gnome-usage gnome-3-30 96
 96%   58   2    
gnome-user-share master 90
 90%   9   1    
gnome-user-share gnome-3-10 100
100%   30        
gnome-user-share gnome-3-14 100
100%   26        
gnome-user-share gnome-3-18 100
100%   10        
gnome-user-share gnome-3-28 100
100%   10        
gnome-video-arcade master 100
100%  224        
gnome-video-effects master 100
100%   68        
gnome-weather master 85
 85%   36   4   2
gnome-weather gnome-3-12 100
100%   81        
gnome-weather gnome-3-14 100
100%   41        
gnome-weather gnome-3-16 100
100%   41        
gnome-weather gnome-3-18 100
100%   41        
gnome-weather gnome-3-20 100
100%   42        
gnome-weather gnome-3-24 100
100%   42        
gnome-weather gnome-3-26 100
100%   41        
GNOME Web site • Dynamic content master 7
 7%  259  65 3329
GNOME Web site • Static content master 90
 90%  309  10  23
gnote master 99
 99%  542   1    
gnote gnome-3-16 99
 99%  524   1   1
gnote gnome-3-18 99
 99%  524   1   3
gnote gnome-3-20 100
100%  512        
gnote gnome-3-22 99
 99%  541   1    
gnote gnome-3-24 100
100%  543        
gnote gnome-3-26 100
100%  543        
gnote gnome-3-28 99
 99%  543   1    
gnote gnome-3-30 99
 99%  543   1    
gnumeric • Functions master 99
 99%  2066   8   2
Translating 2016-02-24T09:06:37Feb. 24, 2016
gnumeric • UI translations master 97
 97%  3879  60  23
goffice master 99
 99%  2113       4
goobox master 91
 91%  137   9   4
goobox goobox-3-4 100
100%  151        
goocanvas master 100
100%  283        
goocanvas goocanvas-2.0 100
100%  283        
gparted master 96
 96%  478  11   6
grilo master 100
100%   36        
grilo 0.2.x 100
100%   37        
grilo-plugins master 100
100%  133        
grilo-plugins 0.2.x 100
100%  132        
gsettings-desktop-schemas master 94
 94%  545  28   5
gsettings-desktop-schemas gnome-3-12 100
100%  488        
gsettings-desktop-schemas gnome-3-14 100
100%  496        
gsettings-desktop-schemas gnome-3-16 99
 99%  527       2
gsettings-desktop-schemas gnome-3-18 100
100%  528        
gsettings-desktop-schemas gnome-3-20 100
100%  532        
gsettings-desktop-schemas gnome-3-22 100
100%  560        
gsettings-desktop-schemas gnome-3-24 100
100%  566        
gsettings-desktop-schemas gnome-3-28 100
100%  572        
gspell master 100
100%   32        
gspell gspell-1-2 100
100%   32        
gspell gspell-1-4 100
100%   32        
gspell gspell-1-6 100
100%   32        
gst-debugger master 99
 99%  107       1
gst-plugins-bad master 96
 96%   28       1
Translated 2011-01-27T21:36:57Jan. 27, 2011
gst-plugins-base master 96
 96%  196   1   7
gst-plugins-good master 89
 89%   88   6   4
gst-plugins-ugly master 100
100%   10        
Translated 2011-01-27T21:38:18Jan. 27, 2011
gstreamer master 98
 98%  373   2   3
gthumb master 98
 98%  1125   7  10
Translated 2016-01-17T22:22:05Jan. 17, 2016
gthumb gthumb-3-6 99
 99%  1130   2   1
gtk • Property Nicks master 89
 89%  1561  120  59
gtk • UI translations master 75
 75%  1208  73  311
gtk • Property Nicks gtk-3-16 96
 96%  2045  55  12
gtk • UI translations gtk-3-16 99
 99%  1229   2    
gtk • Property Nicks gtk-3-18 100
100%  2154        
gtk • UI translations gtk-3-18 100
100%  1308        
gtk • Property Nicks gtk-3-20 100
100%  2193        
gtk • UI translations gtk-3-20 100
100%  1333        
gtk • Property Nicks gtk-3-14 99
 99%  2051   2    
gtk • UI translations gtk-3-14 99
 99%  1147       9
gtk • Property Nicks gtk-3-12 100
100%  2027        
gtk • UI translations gtk-3-12 100
100%  1051        
gtk • Property Nicks gtk-3-22 100
100%  2229        
gtk • UI translations gtk-3-22 100
100%  1372        
gtk • Property Nicks gtk-3-24 99
 99%  2229  11   3
gtk • UI translations gtk-3-24 82
 82%  1369  71  223
Translating 2018-10-21T20:01:44Oct. 21, 2018
gtk-internet-radio-locator master 19
 19%   9  13  25
Translated 2016-01-17T22:19:36Jan. 17, 2016
gtk-mac-integration master 0
 0%           9
gtk-vnc master 100
100%   3        
gtksourceview gnome-3-12 100
100%  771        
gtksourceview gnome-3-14 100
100%  808        
gtksourceview gnome-3-16 100
100%  613        
gtksourceview gnome-3-18 100
100%  619        
gtksourceview warn gnome-3-20 100
100%  621        
gtksourceview master 100
100%   94        
gtksourceview gnome-3-22 100
100%  624        
gtksourceview gnome-3-24 99
 99%  105   1    
gtranslator master 62
 62%  167  86  16
gtranslator gnome-3-30 67
 67%  224  91  18
gucharmap master 99
 99%  455   1    
gucharmap gnome-3-12 100
100%  365        
gucharmap gnome-3-14 100
100%  397        
gucharmap gnome-3-16 100
100%  397        
gucharmap gnome-3-20 100
100%  409        
gucharmap unicode-9 100
100%  438        
gucharmap gnome-3-18 100
100%  409        
gupnp-tools master 94
 94%  115   2   5
gupnp-tools gupnp-tools-0-8 94
 94%  115   2   5
gvfs gnome-3-12 100
100%  588        
gvfs gnome-3-14 99
 99%  598       1
gvfs gnome-3-16 99
 99%  605       1
gvfs gnome-3-18 100
100%  615        
gvfs gnome-3-20 100
100%  618        
gvfs master 99
 99%  402   1    
gvfs gnome-3-22 100
100%  626        
gvfs gnome-3-24 100
100%  411        
gvfs gnome-3-26 100
100%  411        
gvfs gnome-3-28 100
100%  412        
gvfs gnome-3-30 100
100%  402        
gxml master 84
 84%  109  14   6
gxml gxml-0.16 85
 85%  110  12   6
hitori master 94
 94%   35   1   1
hitori gnome-3-16 100
100%   35        
hitori gnome-3-14 100
100%   35        
hitori gnome-3-20 100
100%   35        
hitori gnome-3-22 100
100%   36        
hitori gnome-3-30 100
100%   36        
iagno gnome-3-12 100
100%   41        
iagno gnome-3-14 100
100%   54        
iagno gnome-3-16 39
 39%   27  19  22
iagno gnome-3-18 100
100%   68        
iagno gnome-3-20 100
100%   69        
iagno gnome-3-26 100
100%   71        
iagno gnome-3-22 100
100%   71        
iagno master 95
 95%   68   2   1
iagno gnome-3-28 100
100%   72        
iagno gnome-3-30 100
100%   72        
jhbuild master 99
 99%  397       1
Translated 2018-04-20T18:35:57April 20, 2018
json-glib master 100
100%   47        
json-glib json-glib-1-0 100
100%   44        
json-glib json-glib-1-2 100
100%   44        
json-glib json-glib-1-4 100
100%   44        
krb5-auth-dialog master 100
100%  362        
lasem master 100
100%   19        
lasem lasem-0-4 100
100%   10        
last-exit master 0
 0%          113
libcryptui master 100
100%  192        
libepc master 100
100%   26        
libepc libepc-1.0 100
100%   26        
libgda master 94
 94%  1999  64  51
libgda LIBGDA_5.4 100
100%  2088        
libgdata libgdata-0-14 100
100%   77        
libgdata libgdata-0-16 100
100%   85        
libgdata master 100
100%   84        
libgnome-games-support master 100
100%   14        
libgnome-games-support games-1-0 100
100%   14        
libgnome-games-support games-1-2 100
100%   14        
libgnome-keyring master 100
100%   9        
libgnome-media-profiles master 100
100%   51        
libgnomekbd master 100
100%   40        
libgovirt master 100
100%   21        
libgsf master 100
100%  150        
libgtop master 100
100%   40        
libgtop gnome-2-36 100
100%   40        
libgtop gnome-2-34 100
100%   40        
libgtop gnome-2-32 100
100%   40        
libgtop gnome-2-28 100
100%   40        
libgtop gnome-2-38 100
100%   40        
libgweather • UI translations gnome-3-12