Current activity

DateModuleStatisticsGraphState
2019-11-01T21:02:03+00:00Nov. 1, 2019 gimp - gimp-2-10 - tips - Catalan 100%
Inactive
2022-04-03T20:23:57+00:00April 3, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - quick reference - Catalan 73%
Inactive
2022-04-08T19:17:24+00:00April 8, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - layer menu - Catalan 98%
Inactive
2022-04-08T18:39:34+00:00April 8, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - toolbox (paint) - Catalan 98%
Inactive
2022-04-08T19:47:31+00:00April 8, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - web filter - Catalan 97%
Inactive
2022-04-08T20:15:46+00:00April 8, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - colors auto menu - Catalan 93%
Inactive
2022-04-09T20:07:27+00:00April 9, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - toolbox (transform) - Catalan 99%
Inactive
2022-04-09T15:08:29+00:00April 9, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - toolbox - Catalan 94%
Inactive
2022-04-09T15:26:56+00:00April 9, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - noise filter - Catalan 95%
Inactive
2022-04-09T18:07:50+00:00April 9, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - introduction - Catalan 92%
Inactive
2022-04-09T18:13:02+00:00April 9, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - colors desaturate menu - Catalan 97%
Inactive
2022-04-09T18:17:10+00:00April 9, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - colors map menu - Catalan 99%
Inactive
2022-04-09T18:19:38+00:00April 9, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - edit menu - Catalan 99%
Inactive
2022-04-09T18:49:50+00:00April 9, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - view menu - Catalan 87%
Inactive
2022-04-24T17:45:58+00:00April 24, 2022 gimp-help — GIMP User Manual - gimp-help-2-10 - animation filter - Catalan 78%
Inactive