GNOME 41 (old stable) - Albanian

UI Translations (reduced)

28% (13656/11941/22144)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Accessibility (9% translated)
orca gnome-41 9
 9%  177  864  856
Apps (25% translated)
brasero master 0
 0%          934
cheese master 10
 11%   14  61  46
epiphany gnome-41 19
 22%  163  247  304
evolution gnome-41 35
 37%  2049 2535  845
gedit gnome-41 42
 43%  305  304  89
gnome-books master 0
 0%          129
gnome-boxes gnome-41 0
 0%          281
gnome-calendar gnome-41 0
 0%          244
gnome-characters gnome-41 0
 0%          55
gnome-documents master 0
 0%          177
gnome-nettool master 76
 78%  173  26  20
gnome-notes gnome-40-0 0
 0%          110
gnome-software gnome-41 0
 0%          819
gnome-todo gnome-41 0
 0%          137
gnome-tweaks gnome-40 0
 0%          177
gnome-weather gnome-41 0
 0%          48
nautilus gnome-41 22
 23%  253  492  329
rygel rygel-0-40 0
 0%          304
seahorse gnome-41 0
 0%      257  266
simple-scan gnome-40 49
 50%  100  58  39
totem gnome-3-38 38
 39%  148  121  109
vinagre master 20
 20%   58  74  148
Backends (35% translated)
dconf-editor master 0
 0%          279
evolution-data-server gnome-41 33
 35%  497  456  449
folks master 0
 0%          122
gnome-desktop gnome-41 0
 0%          28
gnome-keyring gnome-40 12
 12%   12  24  62
gnome-settings-daemon gnome-41 1
 2%   10  94  232
gtk • Property Nicks gtk-3-24 62
 62%  1407  573  262
gtk • UI translations gtk-3-24 33
 33%  570  398  725
gtk • Property Nicks gtk-4-4 41
 41%  760  719  348
gtk • UI translations gtk-4-4 21
 21%  355  395  865
sushi gnome-41 0
 0%          14
tracker tracker-3.2 0
 0%          110
tracker-miners tracker-miners-3.2 0
 0%          244
xdg-desktop-portal-gnome gnome-41 0
 0%          51
yelp-xsl gnome-41 26
 26%   17   1  46
Core (3% translated)
cantarell-fonts master 0
 0%           3
gdm gnome-41 30
 34%   29  31  23
gnome-control-center gnome-41 2
 2%   40  482 1280
gnome-menus master 81
 81%   22   1   4
Shtova përkthimet që mungonin si dhe bëra disa ndryshime të vogla në …
gnome-online-accounts gnome-3-40 0
 0%          144
gnome-session gnome-41 7
 7%   5  15  46
gnome-shell gnome-41 0
 0%          544
gnome-shell-extensions gnome-41 0
 0%          35
Core Libraries (20% translated)
at-spi2-core gnome-3-40 50
 50%   1       1
atk master 73
 73%  125  16  28
clutter master 0
 0%          675
gdk-pixbuf master 50
 50%   99  52  47
glib glib-2-70 17
 17%  216  346  642
glib-networking glib-2-70 0
 0%          61
gvfs master 33
 33%  136  124  144
libsoup master 0
 0%          38
libsoup libsoup-2-74 0
 0%          43
mutter gnome-41 21
 27%   33  46  39
Development Tools (19% translated)
devhelp main 50
 50%   51  14  36
gitg gnome-41 0
 0%          372
glade glade-3-38 29
 29%  538  534  738
gnome-builder gnome-builder-41 0
 0%         1260
zenity master 62
 62%  124  35  40
Translated 2016-12-15T09:24:49+00:00Dec. 15, 2016
Extra Libraries (69% translated)
gcr gnome-41 2
 2%   6  57  213
gnome-video-effects master 13
 13%   9   3  56
grilo master 0
 0%          36
grilo-plugins master 0
 0%          120
gspell master 0
 0%          31
gtksourceview gtksourceview-4-8 3
 3%   3   8  83
gtksourceview gtksourceview-5-2 2
 2%   3   8  93
json-glib master 0
 0%          47
libgdata main 0
 0%          70
libgtop master 95
 95%   38   2    
libgweather • UI translations libgweather-3 42
 43%  101  112  21
libgweather • Weather Locations libgweather-3 81
 83%  3735  697  22
libpeas 1.30 0
 0%          29
libsecret master 0
 0%          10
totem-pl-parser master 62
 62%   5   2   1
vte vte-0-66 0
 0%       1   8
Games (26% translated)
aisleriot master 42
 42%  290  269  119
five-or-more master 35
 36%   26  18  28
four-in-a-row master 19
 21%   27  23  76
gnome-chess gnome-41 3
 3%   9  74  161
gnome-klotski master 43
 44%   37  21  25
gnome-mahjongg gnome-3-38 25
 26%   19  29  25
gnome-mines gnome-40 16
 17%   13  31  30
gnome-nibbles master 22
 23%   33  43  63
gnome-robots master 51
 52%   46  37   5
gnome-sudoku master 5
 6%   4  36  25
gnome-taquin master 0
 0%          97
gnome-tetravex master 6
 6%   10  25  119
hitori main 0
 0%          55
iagno master 7
 8%   11  42  76
libgnome-games-support master 0
 0%          14
lightsoff master 7
 10%   2   3  15
quadrapassel master 60
 62%   50  18  12
swell-foop gnome-41 9
 10%   7  22  39
tali master 51
 51%   51  20  28
Utils (11% translated)
baobab gnome-41 6
 6%   5  18  51
connections gnome-41 0
 0%          79
eog — Eye of GNOME gnome-41 36
 37%  125  138  66
evince gnome-41 27
 27%  120  143  169
file-roller gnome-3-40 32
 35%   99  113  67
gnome-bluetooth gnome-3-34 0
 0%          110
gnome-calculator gnome-41 4
 4%   31  93  512
gnome-clocks gnome-41 0
 0%          131
gnome-color-manager master 0
 0%          168
gnome-contacts gnome-41 0
 0%          163
gnome-dictionary master 3
 3%   5  85  67
gnome-disk-utility gnome-41 0
 0%          745
gnome-font-viewer gnome-41 0
 0%       5  198
gnome-initial-setup gnome-41 0
 0%          127
gnome-logs gnome-3-36 0
 0%          119
gnome-maps gnome-41 0
 0%          336
gnome-music gnome-41 0
 0%          112
gnome-photos master 0
 0%          214
gnome-remote-desktop gnome-41 0
 0%           5
gnome-screenshot gnome-40 6
 6%   4  25  29
gnome-system-monitor gnome-41 21
 26%   73  111  93
gnome-terminal gnome-41 31
 33%  155  183  126
gnome-tour gnome-41 0
 0%          25
gnome-user-share master 30
 30%   3   3   4
yelp gnome-41 19
 19%   14  28  30

Download all po files