GNOME 3.38 (old stable) - Albanian

UI Translations (reduced)

29% (12594/10611/20193)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Accessibility (9% translated)
orca gnome-3-38 9
 9%  177  863  856
Apps (25% translated)
brasero master 0
 0%          969
cheese master 10
 11%   14  61  46
Endeavour gnome-3-28 0
 0%          128
epiphany gnome-3-38 20
 23%  162  241  278
evolution gnome-3-38 36
 38%  2054 2481  820
gedit gnome-3-38 43
 44%  303  289  83
gnome-books master 0
 0%          129
gnome-boxes gnome-3-38 0
 0%          302
gnome-calendar gnome-3-38 0
 0%          211
gnome-characters gnome-3-38 0
 0%          50
gnome-documents master 0
 0%          177
gnome-nettool master 76
 78%  173  26  20
gnome-notes gnome-3-38 0
 0%          110
gnome-software gnome-3-38 0
 0%          737
gnome-tweaks gnome-3-38 0
 0%          177
gnome-weather gnome-3-36 0
 0%          37
nautilus gnome-3-38 23
 24%  269  503  326
rygel rygel-0-40 0
 0%          304
seahorse gnome-3-38 0
 0%      260  334
simple-scan gnome-3-38 50
 51%  102  55  40
totem gnome-3-38 38
 39%  148  121  109
vinagre master 20
 20%   58  74  148
Backends (38% translated)
dconf-editor gnome-3-38 0
 0%          279
evolution-data-server gnome-3-38 34
 35%  497  450  444
folks master 0
 0%          122
gnome-desktop gnome-3-38 0
 0%          35
gnome-keyring gnome-3-36 12
 12%   12  24  62
gnome-settings-daemon gnome-3-38 2
 3%   10  96  169
gtk • Property Nicks gtk-3-24 62
 62%  1407  573  262
gtk • UI translations gtk-3-24 33
 33%  570  398  726
sushi gnome-3-38 0
 0%          14
tracker tracker-3.0 0
 0%          106
tracker-miners tracker-miners-3.0 0
 0%          243
yelp-xsl gnome-3-38 26
 26%   17   1  46
Core (3% translated)
cantarell-fonts master 0
 0%           3
gdm gnome-3-38 32
 38%   29  31  16
gnome-control-center gnome-3-38 2
 2%   39  454 1155
gnome-menus master 81
 81%   22   1   4
Shtova përkthimet që mungonin si dhe bëra disa ndryshime të vogla në …
gnome-online-accounts gnome-3-38 0
 0%          144
gnome-session gnome-40 7
 7%   5  15  46
gnome-shell gnome-3-38 0
 0%          524
gnome-shell-extensions gnome-3-38 0
 0%          35
Core Libraries (21% translated)
at-spi2-core gnome-3-38 50
 50%   1       1
atk master 73
 73%  125  16  28
clutter master 0
 0%          675
gdk-pixbuf gdk-pixbuf-2-40 50
 50%  105  55  47
glib glib-2-66 18
 18%  217  336  626
glib-networking glib-2-66 0
 0%          43
gvfs gnome-3-38 34
 34%  139  125  137
libsoup gnome-3-38 0
 0%          43
mutter gnome-3-38 21
 27%   31  43  38
Development Tools (19% translated)
devhelp gnome-3-38 54
 54%   51  14  29
gitg gnome-3-32 0
 0%          333
glade glade-3-38 29
 29%  538  534  738
gnome-builder gnome-builder-3-38 0
 0%         1236
zenity master 62
 62%  124  35  40
Translated 2016-12-15T09:24:49+00:00Dec. 15, 2016
Extra Libraries (71% translated)
gcr gnome-3-38 2
 2%   6  53  210
gnome-video-effects master 13
 13%   9   3  56
grilo master 0
 0%          36
grilo-plugins master 0
 0%          112
gsettings-desktop-schemas gnome-3-38 0
 0%            
gspell gspell-1-8 0
 0%          32
gtksourceview gtksourceview-4-8 3
 3%   3   8  83
json-glib master 0
 0%          47
libgdata libgdata-0-18 0
 0%          87
libgtop master 95
 95%   38   2    
libgweather • UI translations gnome-3-36 41
 42%   97  111  21
libgweather • Weather Locations gnome-3-36 84
 85%  3741  627  22
libpeas 1.28 0
 0%          29
libsecret master 0
 0%          10
totem-pl-parser master 62
 62%   5   2   1
vte vte-0-62 0
 0%       1   8
Games (28% translated)
aisleriot master 42
 42%  290  269  119
five-or-more gnome-3-32 55
 56%   29  13   9
four-in-a-row master 19
 21%   27  23  76
gnome-chess gnome-3-38 3
 3%   9  73  161
gnome-klotski master 43
 44%   37  21  25
gnome-mahjongg gnome-3-38 25
 26%   19  29  25
gnome-mines gnome-3-36 19
 20%   15  32  25
gnome-nibbles master 22
 23%   33  43  63
gnome-robots gnome-3-38 53
 54%   51  38   5
gnome-sudoku gnome-3-38 7
 7%   5  35  26
gnome-taquin master 0
 0%          97
gnome-tetravex master 6
 6%   10  25  119
hitori gnome-3-38 0
 0%          55
iagno master 7
 8%   11  42  76
libgnome-games-support games-1-8 0
 0%          14
lightsoff gnome-3-38 11
 11%   2   5  10
quadrapassel gnome-3-38 62
 63%   50  18  11
swell-foop gnome-3-36 29
 30%   16  21  15
tali gnome-3-38 51
 51%   51  20  28
Utils (12% translated)
baobab gnome-3-38 6
 6%   5  18  51
connections gnome-3-38 0
 0%          59
eog — Eye of GNOME gnome-3-38 36
 37%  125  138  66
evince gnome-3-38 28
 29%  124  143  160
file-roller gnome-3-38 32
 35%   99  113  67
gnome-bluetooth gnome-3-34 0
 0%          110
gnome-calculator gnome-3-38 4
 4%   27  96  480
gnome-clocks gnome-3-38 0
 0%          125
gnome-color-manager master 0
 0%          168
gnome-contacts gnome-3-38 0
 0%          160
gnome-dictionary gnome-3-26 3
 3%   5  74  58
gnome-disk-utility gnome-3-38 0
 0%          742
gnome-font-viewer gnome-3-38 0
 0%       5  198
gnome-initial-setup gnome-3-38 0
 0%          125
gnome-logs gnome-3-36 0
 0%          119
gnome-maps gnome-3-38 0
 0%          332
gnome-music gnome-3-38 0
 0%          114
gnome-photos gnome-3-38 0
 0%          214
gnome-screenshot gnome-3-38 6
 6%   4  26  29
gnome-system-monitor gnome-3-38 26
 32%   80  94  69
gnome-terminal gnome-3-38 30
 32%  155  184  137
gnome-tour gnome-3-38 0
 0%          22
gnome-user-share gnome-3-34 30
 30%   3   3   4
yelp gnome-3-38 19
 19%   14  28  31

Download all po files