Slovak Translation Team

Informácie o aktuálnom vydaní sa nachádzajú na stránke https://wiki.gnome.org/Schedule


Slovak (sk)

Plural forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0

 Archives

Team membership

Committers

Reviewers

No reviewers

Translators

Inactive members