GNOME Infrastructure - Swedish

Documentation

100% (1201/0/0)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Default (100% translated)
gnomemm-website master 100
100%  383        
jhbuild master 100
100%  642        
GNOME Library Web site master 100
100%   49        
GNOME Release Notes mallard icon gnome-3-38 100
100%  127        
Inskickad, men lägger till här för tillgång till exempelsidan.

Download all po files