GNOME 45 (old stable) - Albanian


UI Translations

Hide completed modules
24% (7994/5893/18292)
Module Branch Statistics Graph Status Date
mod br 100 state
Accessibility (9% translated)
orca gnome-45 9
 9%  177  894  885
Apps (12% translated)
calls gnome-45 0
 0%          128
epiphany gnome-45 18
 18%  161  252  460
gnome-boxes main 0
 0%          249
gnome-calendar gnome-45 0
 0%          266
gnome-characters main 0
 0%          56
gnome-software gnome-45 0
 0%         1033
gnome-weather main 0
 0%          48
nautilus gnome-45 20
 20%  223  515  377
rygel master 0
 0%          302
simple-scan gnome-44 44
 44%   96  62  59
totem master 30
 30%  117  139  124
Backends (32% translated)
dconf-editor gnome-45 0
 0%          389
folks master 0
 0%          124
gnome-desktop master 0
 0%          40
gnome-keyring master 12
 12%   12  24  62
gnome-settings-daemon gnome-45 1
 1%   10  92  436
gtk • Property Nicks gtk-3-24 62
 62%  1407  573  262
gtk • UI translations gtk-3-24 33
 33%  570  399  727
gtk gtk-4-12 22
 22%  355  415  776
sushi master 0
 0%          14
tracker tracker-3.6 0
 0%          114
tracker-miners tracker-miners-3.6 0
 0%          286
xdg-desktop-portal-gnome gnome-45 0
 0%          65
yelp-xsl master 26
 26%   17   1  46
Translated 2012-09-01T04:33:34+00:00 Sept. 1, 2012
Core (3% translated)
cantarell-fonts master 0
 0%           3
gdm gnome-45 30
 30%   29  30  35
gnome-control-center gnome-45 2
 2%   40  463 1395
gnome-menus master 81
 81%   22   1   4
Shtova përkthimet që mungonin si dhe bëra disa ndryshime të vogla në …
gnome-online-accounts gnome-45 0
 0%          134
gnome-session gnome-45 7
 7%   5  15  48
gnome-shell gnome-45 0
 0%          623
gnome-shell-extensions gnome-45 0
 0%          53
Core Libraries (25% translated)
at-spi2-core gnome-45 73
 73%  126  17  28
gdk-pixbuf master 50
 50%   99  52  47
glib glib-2-78 16
 16%  200  334  680
glib-networking glib-2-78 0
 0%          66
gvfs gnome-45 33
 33%  136  124  144
libadwaita libadwaita-1-4 0
 0%          82
libsoup master 0
 0%          37
mutter gnome-45 21
 21%   32  39  75
Development Tools (2% translated)
d-spy d-spy-1-8 0
 0%          52
devhelp main 50
 50%   51  14  36
gnome-builder gnome-builder-45 0
 0%         1388
libpanel main 0
 0%          29
sysprof sysprof-45 0
 0%          302
Extra Libraries (59% translated)
gcr master 2
 2%   5  26  145
grilo master 0
 0%          36
grilo-plugins master 0
 0%          112
gsettings-desktop-schemas gnome-45 0
 0%          629
gspell master 0
 0%          31
gtksourceview gtksourceview-4-8 3
 3%   3   8  83
gtksourceview gtksourceview-5-10 2
 2%   3   8  101
json-glib main 0
 0%          47
libgtop master 95
 95%   38   2    
libgweather • UI translations main 42
 42%  100  107  26
libgweather • Weather Locations main 75
 75%  3710  878  338
libpeas main 0
 0%           4
libsecret master 0
 0%          10
libshumate libshumate-1-1 0
 0%           6
tecla gnome-45 0
 0%           3
totem-pl-parser master 62
 62%   5   2   1
vte vte-0-74 0
 0%       1   8
Utils (5% translated)
baobab main 6
 6%   5  15  56
connections gnome-45 0
 0%          80
console gnome-45 0
 0%          93
evince gnome-45 26
 26%  120  148  185
gnome-bluetooth gnome-42 0
 0%          92
gnome-calculator gnome-45 4
 4%   31  94  591
gnome-clocks gnome-45 0
 0%          140
gnome-color-manager master 0
 0%          168
gnome-contacts gnome-45 0
 0%          216
gnome-disk-utility gnome-45 0
 0%          751
gnome-font-viewer main 0
 0%       5  203
Translated 2018-12-21T08:21:46+00:00 Dec. 21, 2018
gnome-initial-setup gnome-45 0
 0%          136
gnome-logs master 0
 0%          127
gnome-maps gnome-45 0
 0%          419
gnome-music gnome-45 0
 0%          122
gnome-remote-desktop gnome-45 0
 0%          26
gnome-system-monitor gnome-45 20
 20%   72  114  158
gnome-text-editor gnome-45 0
 0%          295
gnome-tour gnome-45 0
 0%          23
gnome-user-share master 42
 42%   3   3   1
loupe gnome-45 0
 0%          132
snapshot gnome-45 0
 0%          79
yelp master 19
 19%   14  27  30