GNOME 43 (development) - Albanian

UI Translations (reduced)

28% (11960/10407/20126)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Accessibility (9% translated)
orca master 9
 9%  177  868  863
Apps (24% translated)
brasero master 0
 0%          934
cheese master 10
 11%   14  61  46
epiphany master 19
 22%  164  249  320
evolution master 34
 36%  2048 2618  897
gnome-boxes main 0
 0%          248
gnome-calendar main 0
 0%          240
Translated 2018-12-21T08:18:47+00:00Dec. 21, 2018
gnome-characters main 0
 0%          51
gnome-nettool master 76
 78%  173  26  20
gnome-notes master 0
 0%          99
gnome-software main 0
 0%          907
gnome-tweaks master 0
 0%          152
gnome-weather main 0
 0%          43
nautilus master 20
 20%  227  515  339
rygel master 0
 0%          302
seahorse main 0
 0%      255  265
simple-scan master 44
 47%   95  61  45
totem master 35
 36%  139  128  115
Backends (34% translated)
dconf-editor master 0
 0%          276
evolution-data-server master 0
 0%       4   3
folks master 0
 0%          122
gnome-desktop master 0
 0%          40
gnome-keyring master 12
 12%   12  24  62
gnome-settings-daemon master 1
 3%   10  91  230
gtk main 24
 24%  357  399  728
- Korrigjohet bug # 569388 (http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=569388) - Përkthim në fazën e verifikimeve.
gtk • Property Nicks gtk-3-24 62
 62%  1407  573  262
gtk • UI translations gtk-3-24 33
 33%  570  398  725
sushi master 0
 0%          14
tracker master 0
 0%          111
tracker-miners master 0
 0%          248
xdg-desktop-portal-gnome main 0
 0%          64
yelp-xsl master 26
 26%   17   1  46
Translated 2012-09-01T04:33:34+00:00Sept. 1, 2012
Core (3% translated)
cantarell-fonts master 0
 0%           3
gdm main 30
 34%   29  31  23
gnome-control-center main 2
 2%   39  486 1400
gnome-menus master 81
 81%   22   1   4
Shtova përkthimet që mungonin si dhe bëra disa ndryshime të vogla në …
gnome-online-accounts master 0
 0%          133
gnome-session main 7
 7%   5  15  46
gnome-shell main 0
 0%          516
gnome-shell-extensions main 0
 0%          37
Core Libraries (26% translated)
at-spi2-core main 73
 73%  126  17  28
gdk-pixbuf master 50
 50%   99  52  47
glib main 16
 16%  201  333  677
glib-networking master 0
 0%          63
gvfs master 33
 33%  136  124  144
libadwaita main 0
 0%          74
libsoup master 0
 0%          38
mutter main 20
 27%   30  41  40
Development Tools (20% translated)
devhelp main 50
 50%   51  14  36
gitg master 0
 0%          393
glade master 32
 32%  536  517  598
gnome-builder main 0
 0%         1152
zenity master 62
 62%  124  35  40
Translated 2016-12-15T09:24:49+00:00Dec. 15, 2016
Extra Libraries (70% translated)
gcr master 3
 3%   5  22  121
gnome-video-effects master 13
 13%   9   3  56
grilo master 0
 0%          36
grilo-plugins master 0
 0%          112
gsettings-desktop-schemas master 0
 0%            
gspell master 0
 0%          31
gtksourceview master 2
 2%   3   8  101
gtksourceview gtksourceview-4-8 3
 3%   3   8  83
json-glib master 0
 0%          47
libgdata main 0
 0%          70
libgtop master 95
 95%   38   2    
libgweather • UI translations main 42
 44%  100  107  20
libgweather • Weather Locations main 81
 83%  3738  712  42
libpeas master 0
 0%          29
libsecret master 0
 0%          10
libshumate main 0
 0%           4
totem-pl-parser master 62
 62%   5   2   1
vte vte-0-70 0
 0%       1   8
Games (26% translated)
aisleriot master 42
 42%  290  269  119
five-or-more master 35
 36%   26  18  28
four-in-a-row master 19
 21%   27  23  76
gnome-chess master 3
 3%   9  74  161
gnome-klotski master 43
 44%   37  21  25
gnome-mahjongg master 20
 20%   14  28  26
gnome-mines master 16
 18%   13  29  29
gnome-nibbles master 22
 23%   33  43  63
gnome-robots master 51
 52%   46  37   5
gnome-sudoku master 5
 6%   4  36  25
gnome-taquin master 0
 0%          97
gnome-tetravex master 6
 6%   10  25  119
hitori main 0
 0%          55
iagno master 7
 8%   11  42  76
libgnome-games-support master 0
 0%          14
lightsoff master 7
 10%   2   3  15
quadrapassel master 60
 62%   50  18  12
swell-foop master 9
 10%   7  22  39
tali master 51
 51%   51  20  28
Utils (11% translated)
baobab main 6
 7%   5  18  48
connections master 0
 0%          80
console main 0
 0%          70
eog — Eye of GNOME master 37
 37%  118  121  72
Translated 2018-12-21T08:22:20+00:00Dec. 21, 2018
evince main 26
 27%  120  145  175
file-roller master 33
 36%  101  112  67
gnome-bluetooth master 0
 0%          92
gnome-calculator master 4
 4%   29  85  506
gnome-clocks master 0
 0%          128
gnome-color-manager master 0
 0%          168
gnome-contacts main 0
 0%          203
gnome-dictionary master 3
 3%   5  85  67
gnome-disk-utility master 0
 0%          745
gnome-font-viewer main 0
 0%       5  198
Translated 2018-12-21T08:21:46+00:00Dec. 21, 2018
gnome-initial-setup master 0
 0%          129
gnome-logs master 0
 0%          121
gnome-maps main 0
 0%          317
gnome-music master 0
 0%          109
gnome-photos master 0
 0%          214
gnome-remote-desktop master 0
 0%          10
gnome-system-monitor master 21
 26%   73  111  93
gnome-terminal gnome-43 29
 32%  153  185  140
gnome-text-editor main 0
 0%          228
gnome-tour master 0
 0%          23
gnome-user-share master 42
 42%   3   3   1
yelp master 19
 19%   14  27  30

Download all po files