GNOME 42 (stable) - Albanian

UI Translations

26% (12782/11151/23586)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Accessibility (9% translated)
orca gnome-42 9
 9%  177  865  857
Apps (22% translated)
brasero master 0
 0%          969
cheese master 10
 10%   14  61  55
epiphany gnome-42 19
 19%  163  248  435
evolution gnome-42 35
 35%  2048 2555 1189
gnome-books master 0
 0%          141
gnome-boxes gnome-42 0
 0%          259
gnome-calendar gnome-42 0
 0%          253
gnome-characters main 0
 0%          53
gnome-nettool master 76
 76%  173  26  26
gnome-notes master 0
 0%          116
gnome-software gnome-42 0
 0%          913
gnome-todo master 0
 0%          158
gnome-tweaks master 0
 0%          152
gnome-weather main 0
 0%          46
nautilus gnome-42 22
 22%  248  497  356
rygel rygel-0-40 0
 0%          304
seahorse gnome-42 0
 0%      256  286
simple-scan master 44
 44%   95  61  57
totem gnome-42 36
 36%  145  124  124
vinagre master 20
 20%   58  74  149
Backends (34% translated)
dconf-editor master 0
 0%          394
evolution-data-server master 0
 0%       4  72
folks master 0
 0%          124
gnome-desktop gnome-42 0
 0%          35
gnome-keyring gnome-42 12
 12%   12  24  62
gnome-settings-daemon master 1
 1%   10  91  433
gtk • Property Nicks gtk-3-24 62
 62%  1407  573  262
gtk • UI translations gtk-3-24 33
 33%  570  398  725
gtk • Property Nicks gtk-4-6 40
 40%  760  741  358
gtk • UI translations gtk-4-6 22
 22%  317  366  707
sushi master 0
 0%          14
tracker tracker-3.3 0
 0%          110
tracker-miners tracker-miners-3.3 0
 0%          290
xdg-desktop-portal-gnome gnome-42 0
 0%          61
yelp-xsl master 26
 26%   17   1  46
Translated 2012-09-01T04:33:34+00:00Sept. 1, 2012
Core (3% translated)
cantarell-fonts master 0
 0%           3
gdm main 30
 30%   29  31  35
gnome-control-center gnome-42 2
 2%   38  463 1261
gnome-menus master 81
 81%   22   1   4
Shtova përkthimet që mungonin si dhe bëra disa ndryshime të vogla në …
gnome-online-accounts gnome-3-44 0
 0%          146
gnome-session main 7
 7%   5  15  48
gnome-shell gnome-42 0
 0%          634
gnome-shell-extensions main 0
 0%          53
Core Libraries (26% translated)
at-spi2-core gnome-42 50
 50%   1       1
atk master 73
 73%  125  16  28
gdk-pixbuf master 50
 50%   99  52  47
glib glib-2-72 17
 17%  214  354  649
glib-networking master 0
 0%          65
gvfs master 33
 33%  136  124  144
libadwaita libadwaita-1-1 0
 0%          14
libsoup master 0
 0%          38
mutter gnome-42 21
 21%   33  44  76
Development Tools (18% translated)
devhelp main 50
 50%   51  14  36
gitg master 0
 0%          462
glade glade-3-38 29
 29%  538  534  738
gnome-builder gnome-builder-42 0
 0%         1386
zenity master 62
 62%  124  35  40
Translated 2016-12-15T09:24:49+00:00Dec. 15, 2016
Extra Libraries (60% translated)
gcr gnome-41 2
 2%   6  57  213
gnome-video-effects master 13
 13%   9   3  56
grilo master 0
 0%          36
grilo-plugins master 0
 0%          120
gsettings-desktop-schemas master 0
 0%          624
gspell master 0
 0%          31
gtksourceview gtksourceview-4-8 3
 3%   3   8  83
gtksourceview gtksourceview-5-4 2
 2%   3   8  101
json-glib master 0
 0%          47
libgdata main 0
 0%          70
libgtop master 95
 95%   38   2    
libgweather • UI translations main 42
 42%  100  107  26
libgweather • Weather Locations main 81
 81%  3737  709  159
libpeas master 0
 0%          29
libsecret master 0
 0%          10
totem-pl-parser master 62
 62%   5   2   1
vte vte-0-68 0
 0%       1   8
Games (25% translated)
aisleriot master 42
 42%  290  269  121
five-or-more master 35
 35%   26  18  29
four-in-a-row master 19
 19%   27  23  86
gnome-chess master 3
 3%   9  74  174
gnome-klotski master 43
 43%   37  21  27
gnome-mahjongg master 20
 20%   14  28  27
gnome-mines master 16
 16%   13  29  35
gnome-nibbles master 22
 22%   33  43  69
gnome-robots master 51
 51%   46  37   7
gnome-sudoku master 5
 5%   4  36  30
gnome-taquin master 0
 0%          111
gnome-tetravex master 6
 6%   10  25  130
hitori main 0
 0%          63
iagno master 7
 7%   11  42  96
libgnome-games-support master 0
 0%          14
lightsoff master 7
 7%   2   3  22
quadrapassel master 60
 60%   50  18  14
swell-foop master 9
 9%   7  22  43
tali master 51
 51%   51  20  29
Utils (10% translated)
baobab main 6
 6%   5  18  56
connections gnome-42 0
 0%          80
console gnome-42 0
 0%          69
eog — Eye of GNOME master 37
 37%  118  121  79
Translated 2018-12-21T08:22:20+00:00Dec. 21, 2018
evince gnome-42 26
 26%  120  145  181
file-roller gnome-3-42 32
 32%   99  113  92
gnome-bluetooth master 0
 0%          92
gnome-calculator gnome-42 4
 4%   30  85  530
gnome-clocks master 0
 0%          144
gnome-color-manager master 0
 0%          168
gnome-contacts gnome-42 0
 0%          186
gnome-dictionary master 3
 3%   5  85  71
gnome-disk-utility gnome-42 0
 0%          751
gnome-font-viewer main 0
 0%       5  198
Translated 2018-12-21T08:21:46+00:00Dec. 21, 2018
gnome-initial-setup gnome-42 0
 0%          131
gnome-logs gnome-42 0
 0%          125
gnome-maps gnome-42 0
 0%          368
gnome-music gnome-42 0
 0%          122
gnome-photos master 0
 0%          220
gnome-remote-desktop gnome-42 0
 0%          24
gnome-system-monitor master 21
 21%   73  111  157
gnome-terminal gnome-42 30
 30%  155  185  175
gnome-text-editor gnome-42 0
 0%          270
gnome-tour master 0
 0%          23
gnome-user-share master 30
 30%   3   3   4
yelp master 19
 19%   14  27  30

Download all po files