GIMP and Friends - Occitan

UI Translations (reduced)

64% (16060/4242/4445)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Development Branches (64% translated)
gegl master 59
 59%  1236  352  493
gimp • UI translations master 55
 55%  3210 1506 1017
gimp • Windows installer master 0
 0%          75
gimp • libgimp master 62
 62%  382  57  168
gimp • plug-ins master 71
 71%  1977  339  459
gimp • python master 19
 19%   38  26  135
gimp • script-fu master 81
 81%  291  40  28
gimp • tags master 100
100%   2        
gimp • tips master 82
 82%   23   5    
gimp-gap master 77
 77%  1979  265  320
gimp-help — GIMP User Manual master 0
 0%           5
gimp-tiny-fu master 89
 89%  557  40  28
Stable Branches (65% translated)
gimp • UI translations gimp-2-10 58
 58%  3307 1269 1046
gimp • Windows installer gimp-2-10 0
 0%          75
gimp • libgimp gimp-2-10 68
 68%  418  53  142
gimp • plug-ins gimp-2-10 79
 79%  2215  246  319
gimp • python gimp-2-10 42
 42%   77   3  100
gimp • script-fu gimp-2-10 82
 82%  319  40  30
gimp • tags gimp-2-10 100
100%   2        
gimp • tips gimp-2-10 96
 96%   27   1    
gimp-help — GIMP User Manual gimp-help-2-10 0
 0%           5

Download all po files