GIMP and Friends - Dutch

UI Translations

91% (22727/846/1174)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Development Branches (86% translated)
gegl master 99
 99%  2064  13   4
gimp • UI translations master 99
 99%  5704  27   2
gimp • Windows installer master 97
 97%   73   2    
gimp • libgimp master 99
 99%  603   1   3
gimp • plug-ins master 95
 95%  2651  80  44
gimp • python master 85
 85%  171  11  17
gimp • script-fu master 100
100%  359        
gimp • tags master 100
100%   2        
gimp • tips master 85
 85%   24   4    
gimp-gap master 39
 39%  1001  640  923
gimp-help — GIMP User Manual master 100
100%   5        
gimp-tiny-fu master 64
 64%  402  60  163
Stable Branches (99% translated)
gimp • UI translations gimp-2-10 99
 99%  5603   4  15
gimp • Windows installer gimp-2-10 100
100%   75        
gimp • libgimp gimp-2-10 100
100%  613        
gimp • plug-ins gimp-2-10 99
 99%  2773   4   3
gimp • python gimp-2-10 100
100%  180        
gimp • script-fu gimp-2-10 100
100%  389        
gimp • tags gimp-2-10 100
100%   2        
gimp • tips gimp-2-10 100
100%   28        
gimp-help — GIMP User Manual gimp-help-2-10 100
100%   5        

Download all po files