GIMP and Friends - Dutch

UI Translations

82% (19615/913/3309)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Development Branches (72% translated)
gegl master 0
 0%         1931
gimp • UI translations master 98
 98%  5391  69  12
Translated 2019-06-28T12:18:25June 28, 2019
gimp • Windows installer master 100
100%   73        
gimp • libgimp master 95
 95%  575  17   9
Translated 2019-06-28T12:37:07June 28, 2019
gimp • plug-ins master 92
 92%  2402  49  137
Translated 2019-06-28T13:11:20June 28, 2019
gimp • python master 98
 98%  167   2   1
Translated 2019-06-28T12:40:42June 28, 2019
gimp • script-fu master 99
 99%  354   2    
gimp • tags master 100
100%   2        
gimp • tips master 100
100%   28        
gimp-gap master 39
 39%  1001  640  923
gimp-tiny-fu master 69
 69%  437  37  153
Translated 2014-06-09T19:00:01June 9, 2014
Stable Branches (97% translated)
gimp • UI translations gimp-2-10 98
 98%  5379  53  10
gimp • Windows installer gimp-2-10 100
100%   73        
gimp • libgimp gimp-2-10 99
 99%  609   2    
Translated 2019-06-26T13:10:48June 26, 2019
gimp • plug-ins gimp-2-10 93
 93%  2542  40  133
Translated 2019-06-28T07:20:52June 28, 2019
gimp • python gimp-2-10 100
100%  168        
gimp • script-fu gimp-2-10 99
 99%  384   2    
gimp • tags gimp-2-10 100
100%   2        
gimp • tips gimp-2-10 100
100%   28        

Download all po files