Librem 5 - Purism - Czech

The modules of this release are not part of the GNOME Git repository. Please check each module’s web page to see where to send translations.

UI Translations (reduced)

67% (218/42/63)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Default (67% translated)
calls master 62
 62%   36   5  17
První verze, těžko vyzkoušet, VM hlásí, že chybí SIM karta a většinu …
chatty master 64
 64%  121  33  33
Přeloženo pár nových řetězců.
phosh master 78
 78%   61   4  13
Aktualizace překladu je možné zasílat jako MR zde: https://source.puri.sm/Librem5/phosh

Download all po files